SDÜ Belgelendirme Programı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME PROGRAMI

Dayanak: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Programı, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6)baz alınarak hazırlanmıştır. Bu yeterlilik, 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır. Yeterliliğin Yapısı: Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi 11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi
Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1, A2 ve A3 birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Ödenen ücret karşılığında adaylar başarısız oldukları sınav bölümlerine 2. kez başvuru yaparak ücretsiz katılabilirler. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Teorik Sınav Detayları:

Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2, A3) tek oturumda tamamlanır. Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler. Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınavlarda uyulacak kurallar SDÜ SEM Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında bildirilir. Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır. Belge almak isteyen adaylar sınavların tümünden başarılı olmak zorundadır. Bununla birlikte, sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu yazısı verilir.Adaylar sınavlarla ilgili her türlü bilgilendirmeyi “https://semper.sdu.edu.tr” web adresinden takip etmelidir.

Performans Sınavı Detayları:

A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması:
Adaylardan bu bölümde; 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın kendisine sunulanlar arasından rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır. Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

A2/P1 İşverenlere, Eğitim Ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulaması:

Adaylardan bu bölümde 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulan sunum konuları arasından rastgele seçmesi istenir. Bu konular sınavdan önce web sitesinde ilan edilir. Adaylar her bir konu için powerpoint sunum hazırlanmak zorundadır. Sunum süresi min. 5 dk, max, 10 dk.dır. Adaylardan bu süreyi etkin kullanmaları ile birlikte sunum içeriği ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve yanlarında sunum materyali ile gelmeleri istenmektedir. Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından sunum esnasında kullanılacaktır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgenin verildiği tarihten sonra 2. ve 4. yıllarda olmak üzere 2 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Bağımsız çalışan belge sahipleri hizmet bildirim formu vereceklerdir. Gözetim ile ilgili duyurular web sitesinde ilan edilecektir.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav yapılır. Sınav tarihleri SDÜ SEM web sayfasında duyurulur.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.