Türk Loydu Yönetim Sistemleri Belgesi Sorgulama

Yönetim sistemleri Türk Loydu tarafından belgelendirilen belirli bir kuruluşun belge geçerlilik durumu hakkında tlbb@turkloydu.org adresinden bilgi alınabilir.İstisnai durumlarda, bazı bilgilere erişim kuruluşun isteği ile sınırlandırılabilir (örneğin, güvenlik sebepleriyle).

Türk Loydu Yönetim Sistemleri Belgesi Sorgulama İşleminizi Aşağıdaki Linke Tıklayarak Yapabilirsiniz.

Türk Loydu Yönetim Sistemleri Belgesi Sorgulama İşlemi için Tıklayınız

Türk Loydu Kaynakçı Belgesi Sorgulama

Türk Loydu Kaynakçı Belgesi Sorgulama İşleminizi Aşağıdaki Linke Tıklayarak Yapabilirsiniz.

Türk Loydu Kaynakçı Belgesi Sorgulama İşleminizi Yapmak için Tıklayınız

METES Adaylar ve Belge Sahipleri ile Yapılan Sözleşmeler-Taahhütnameler

Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Adaylar ve Belge Sahipleri ile Yapılan Sözleşmeler-Taahhütnamelere Aşağıdaki Linke Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

Aday Taahhütnamesi Formu.pdf
Belge Kullanım Sözleşmesi.pdf

METES Belge Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Uygulama Esasları

Uygulama Esasları

Yeterlilik Belgesine hak kazanan adaylara düzenlenen yeterlilik belgesi, Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalanarak teslim edilir.

Merkez Yeterlilik Belgesinin düzenlenme tarihini esas alarak , belge düzenlenme tarihinden sonraki ikinci yıldan itibaren belge geçerlilik süresi içerisinde her belge sahibi için en az bir defa gözetim yapar.

Yapılan ilk gözetimde çalıştığı işyeri yetkililerince mesleki bilgi, beceri , davranış ve yeterlilikleri olumsuz olarak değerlendirilen belge sahiplerinin belgeleri askıya alınarak yapılan bildirimden sonraki altı aylık sürede belge sahibinin belge kullanım sözleşmesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi istenir.

METES yeterliliklere göre belge geçerlilik süreleri

YETERLİLİKLERE GÖRE BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

YETERLİLİĞİN ADI - GEÇERLİLİK SÜRESİ

12UY0092-3
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği
tarihten itibaren (5) yıldır
12UY0092-4
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği
tarihten itibaren (5) yıldır
12UY0091-3
Asansör Montajcısı Seviye 3 Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği
tarihten itibaren (5) yıldır
12UY0091-4
Asansör Montajcısı Seviye 4 Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği
tarihten itibaren (5) yıldır
10UY0002 – 3

TSE İmalata Yeterlilik Belgesi Nedir?

TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.

Uygulama Aşamaları

İmalata Yeterlilik BelgesiBelge alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.

Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturulur, gerekli standart ve kaynaklar temin edilir ve çalışma planı oluşturulur.

Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) Nedir?

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Uygunluk Belgesi ( TSE Markası ) Nedir?

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik BelgesiHizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- İmza sirküleri (Noter Tasdikli)

TSE Personel Belgelendirme Kategorileri

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Enstitümüz bu gereklilikten yola çıkarak -diğer tüm alanlarda olduğu gibi- gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek "Personel Belgelendirmesi" ile ilgili çalışmaları da yakından takip etmiştir.

TSE Ürün Belgelendirme

TSE, 1964 yılından bugüne ürün belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. İlk TSE uygunluk belgesi ve markası kullanma hakkı, 1964 yılında "bakır tel" için verilmiştir. Günümüzde 20.000 civarında yürürlükte ürün belgesi bulunmaktadır.

Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek, bu belgeler:

· TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi)

· TSEK Belgesi (TSE Kritere Uygunluk Belgesi)

· TSE Yıldız Belgesi (TSE Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)

· TSE Çift Yıldız Belgesi (TSE Çift Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)

· HAR Belgesi (Kablo konusunda Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi)

· CB Deney Belgesi (Elektroteknik Sektöründe IECEE CB Belgesi)

· EMC Belgesi (Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi)

TSE BelgeNet Belge Yönetim Sistemi Giriş

İşlemler Listesi. Ürün Belgelendirme Başvuru İşlemleri. Hizmet Belgelendirme Başvuru İşlemleri. Araç Teknik Servis Hizmeti Başvuru İşlemleri İthalat Gözetim ve ...

TSE BelgeNet Belge Yönetim Sistemi Giriş

Firma Nasıl Başvuru Yapar ?-Eğitim Videoları-1

Tehlikeli Madde Tank, Ambalaj ve Kap Başvuru İşlemleri videosunu izlemek için tıklayınız.

ADR Başvuru örneğini izlemek için tıklayınız.

Marka Müracaatı Başvurusu eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

İletişim Listesi

Ürün Belgelendirme Programı İçin İrtibat Cemalettin KARAKUŞ : 0 312 416 63 23
Hizmet Belgelendirme Programı İçin İrtibat Rukiye ÖZKUL : 0 312 592 50 57
İthalat Başvuruları İçin İrtibat Muhammet BAŞARAN :0 212 549 39 75

TSE HYB´nin Müşterimize Sağladığı Yararlar Neler?

1. Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
2. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
3. Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
4. Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
5. Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
6. Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
7. Verilen hizmetin kalitesi artar,
8. Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
9. Müşteri fiyat yönünden korunur,
10. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
11. Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
12. Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

* 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR;

Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

* İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;

Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

* GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR

LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

* SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR

Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

TSE Hizmet Belgelendirme Başvuru Formları

Başvuru Formu 'nu

Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. Başvuru formu dilekçe özelliği de taşıdığından belgeli kuruluşlar dilekçe yerine kullanabilirler. Ayrıca www.tse.org.tr internet sayfamızdan "online Başvuru" bölümünden müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yetkili Servisi Sözleşmesi

İçeriği paylaş