İSGÜM kontrol belgesi başvurusunda bulunacak adayların dikkatine!

Kontrol Belgesi Başvurusu yapacak olan firmalar, Kontrol Belgesi Başvuru Formuna eklemiş oldukları Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) her sayfasını ve GBF’nu “Türkçe Hazırlayan” yetkilinin sertifika örneğini yalnızca ilgili firma kaşesi ve yetkilisinin imzası ile birlikte düzenleyecek ve Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. GBF hazırlayıcısına ait bilgiler GBF üzerinde yer alacaktır. Sertifika ile ilgili olarak asılsız beyanda bulunanlar hakkında yasal takip başlatılacak ve kontrol belgeleri iptal edilecektir.

Not: GBF hazırlayıcısının her sayfaya imza ve kaşe zorunluluğu kaldırılmıştır.

İSGÜM kontrol belgesi başvurusu yapan firmaların dikkatine!

Bilindiği üzere, Güvenlik Bilgi Formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Aralık 2014 tarihli 29204 mükerrer sayılı Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şekliyle hazırlanmalıdır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-1.htm

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi;

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sss#0

internet adresinden edinilebilir.

Bazı önemli hususlar soru-cevap şeklinde aşağıda belirtilmiştir:

1. İthal edilen zararlı madde ve/ya karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe olmak zorunda mıdır?

Evet. İthal edilen zararlı madde ve karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe hazırlanır. Bununla birlikte, tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.

TSE Münferit Araç Uygunluk Belgesi ve Teknik Rapor Sorgulama

TSE Münferit Araç Uygunluk Belgesi ve Teknik Rapor Sorgulama İşlemleri için Aşağıdaki Linke Tıklayınız

TSE Münferit Araç Uygunluk Belgesi ve Teknik Rapor Sorgulama İşlemi için Tıklayınız

TSE Akreditasyon Belgesi ve Kapsamı

TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasını (TS EN ISO/IEC 17021-1) İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasını (TS EN ISO/IEC 17021-1) İndirmek İçin (EN) TIKLAYINIZ.

TÜRKAK Akreditasyon Kapsam Ekini (TS EN ISO/IEC 17021-1) İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

TÜRKAK Akreditasyon Kapsam Ekini (TS EN ISO/IEC 17021-1) İndirmek İçin (EN) TIKLAYINIZ.

TSE Yön. Sis. Belgelendirme Başvurusunda Hangi İşlemleri Uygulanır?

Kuruluşlar başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüklerinden doğrudan, yazı/telefon/faks ile başvurarak başvuru formunu ve eklerini alabilirler.

İlgili standard esas alınarak kuruluşlar tarafından aşağıdaki başvuru formunu doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak başvuru aşamasında Başvuru Formunun H.Bölümünde yeralan ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüğüne ekleri ile birlikte teslim etmelidirler.

Başvuru ile ilgili dökümanlar;

TSE Belgelendirme Yapılan Sistemler Nelerdir?

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

FSSC 22000 Belgelendirme Sistemi Nedir?

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

Amaç: Güvenli gıda ve içecek tedarikinde tüketici güvencesinin sağlanması

FSSC 22000 nedir?

FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.

Kuruluşundan bu yana, FSSC 22000 dünyanın önde gelen belgelendirme programlarından biri olarak yer edinmiştir. Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap olarak geliştirilen FSSC 22000, GGYS' lerinin üçüncü taraf tetkiki ve belgelendirilmesine yönelik ISO tabanlı, bağımsız bir gıda güvenliği yönetimi programı sunmaktadır.

TSE tarafından IQNet belgesi düzenlenen Yönetim Sistemleri

IQNet - Uluslararası Belgelendirme Ağı 1990 yılında İsviçre'nin Bern şehrinde kurulmuş olup, dünya genelinde IQNet üyesi olan 36 belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. IQNet üyelerinin her biri kendi bölgesinde lider kuruluşlar olup, IQNet aracılığıyla, dünyada en geniş ve saygın belgelendirme kuruluşu ağını teşkil etmektedirler.

Türk Standardları Enstitüsü, 2008 yılından bu yana IQNet in tam üyesidir.

IQNet üyesi belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Yönetim Sistemleri Belgelerine bağlı olarak düzenlenen IQNet Belgesi, bağlı yönetim sistemi belgesinin IQNet üyesi diğer belgelendirme kuruluşlarınca tanınırlığına imkan tanımaktadır.

TSE, aşağıdaki yönetim sistemleri için düzenlediği belgelere bağlı IQNet belgesini ilave bir ücret talep etmeden müşterilerine sunmaktadır.

TSE Yönetim Sistemlerinden Belgeli Firma Sorgulama

TSE Yönetim Sistemlerinden Belgeli Firma Sorgulama İşlemlerinizi Gerçekleştirmek için Aşağıdaki Linke Tıklayınız

TSE Yönetim Sistemlerinden Belgeli Firma Sorgulamak için Tıklayınız

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURUSU

Aşağıdaki (1) numaralı Ürün Belgelendirme Başvuru Formu bilgi içindir, Online Başvuru ekranında başvuru bilgilerinizi girdikten sonra sistem tarafından otomatik doldurulmuş halini görebilirsiniz. İlgili Sektöre göre (2) veya (3) numaralı formlar ve Ayniyet Beyanı varsa (4) numaralı formlar doldurulup Online Başvuru ekranına yüklenmesi gerekmektedir.

Online başvuru için TIKLAYINIZ.

TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) Nasıl Alınır?

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru Formları (Elektronik Sektörü Hariç)

Elektronik Sektörü İçin Başvuru Formları

Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası)

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Ürün Belgelendirme Online Başvuruları

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

l Dokümanlar

Ayniyet Beyanı

TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi (EMU-TSE-EMC Markası)

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Ürün Belgelendirme Online Başvuruları

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

l Dokümanlar

Ayniyet Beyanı

TSE ENEC Belgesi (ENEC E-23 Markası) Nasıl Alınır?

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Ürün Belgelendirme Online Başvuruları

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

l Dokümanlar

Ayniyet Beyanı

TSE CCA-NTR Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru için gerekli tüm bilgileri, Ürün Belgelendirme Başvuru Rehberinden edinebilirsiniz.

Online başvuru için burayı tıklayın.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

Ürün Belgelendirme Online Başvuruları

l Dokümanlar

Ayniyet Beyanı

İçeriği paylaş